ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι τιμές των υπηρεσιών  μας, προσαρμόζονται πλήρως στις απαιτήσεις της λογικής  και εναρμονίζονται απόλυτα  με τις οικονομικές συνισταμένες της εποχής όπου διανύουμε. Για τον λόγο αυτό, παρέχεται έκπτωση 30% για κάθε υλοποίηση ενός έργου.

Σε περίπτωση όπου δεν οι πελάτες δεν μείνουν ικανοποιημένοι, από το αποτέλεσμα και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, το γραφείο μας, δεσμεύεται  με την  άμεση διόρθωση του πονήματος σας έως ότου φθάσει στο αποτέλεσμα όπου επιθυμείτε.

Η ομάδα μας αφού μελετήσει προσεκτικά τις απαιτήσεις υλοποίησης ενός έργου, καθορίζει την τελική του  τιμή λαμβάνοντας υπόψιν τους παρακάτω παράγοντες:

  •  Την θεματολογία της εργασίας
  •  Τον όγκο του εκάστοτε έργου (αριθμός σελίδων)
  •  Τον παραδοτέο χρόνο υλοποίησης ενός έργου.
  • Tον βαθμό δυσκολίας υλοποίησης ενός έργου.

Κατά την διάρκεια συγγραφής του έργου, παρέχεται μέσα συμφωνηθέντα πλαίσια, ολοκληρωμένος έλεγχος τόσο σε επίπεδο λαθών που μπορεί να προέρχονται από την ορθογραφία και το συντακτικό, όσο και σε ότι άφορα το πεδίο της λογοκλοπής όπου αποτελεί μείζων Ακαδημαϊκό αδίκημα.

Το γραφείο μας, με διάχυτο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους  φοιτητές, έχει στην κατοχή του, ένα από τα αρτιότερα συστήματα ανίχνευσης λογοκλοπής, προκείμενου να διασφαλίσει την ομαλή παράδοση κάθε πονήματος.

 

Share

Συμβουλευτική παροχή βοηθείας Εξαμηνιαίων εργασιών-Πτυχιακών εργασιών-Διδακτορικών διατριβών info@gosuccessful.gr 2112141011