ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Για ποιον λόγο να εμπιστευθούν οι φοιτητές το  gosuccessful.gr?

Το γραφείο μας το οποίο κατέχει ξεχωριστή θέση στον χώρο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης επί δωδεκα συναπτά έτη, μπορεί να εγγυηθεί το άρτιο αποτέλεσμα τόσο της υποστήριξης φοιτητικών εργασιών, όσο και της πλήρους υλοποίησης τους διαθέτοντας προσωπικό εξειδικευμένης κατάρτισης ικανό να καλύψει ένα ευρύ πεδίο θεματολογίας σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.

2. Πως μπορώ να διασφαλίσω την εχεμύθεια των προσωπικών μου δεδομένων?

Τα στοιχεία οπού δίνονται στην εταιρία μας διασφαλίζονται πλήρως βάση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 2172/1997 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο του γραφείου  μόνο για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη άποψη σε ότι αφορά την κοστολόγηση του έργου σας.

3. Ποια στάδια ακολουθούνται για να υλοποιηθεί ένα έργο?

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας έχει κατασκευαστεί μια φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων η οποία όμως δεν αποτελεί δεσμευτικό παράγοντα. Εναλλακτικά  να μας καλέσετε στα τηλέφωνα , 2112141011  η να αποστείλετε γραπτό μήνυμα στο e-mail του ομίλου info@gosuccessful.gr. Η κοστολόγηση του έργου σας πραγματοποιείται εντός 1 ώρας από την αποστολή του θέματος  σας.

4. Πως αρχίζει η διαδικασία υλοποίησης του έργου σας?

Για να ξεκινήσει άμεσα η συγγραφή του έργου σας εφόσον συμφωνήσουμε κατάθετε το 1/3 του συμφωνηθέντος ποσού αν  το έργο σας αφορά την εκπόνηση διπλωματικής-πτυχιακής εργασίας,  προκειμένου να πληρωθεί ο συνεργάτης μας και να δοθεί άμεση εντολή υλοποίησης του έργου σας. Στην περίπτωση όμως όπου πρόκειται για εκπόνηση εξαμηνιαίας εργασίας τότε γίνεται κατάθεση των 1/2 του ποσού οπού θα καθοριστεί. Αμέσως μετά την κατάθεση της προκαταβολής σας αποστέλλεται ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σας. Έτσι όταν παραλαμβάνεται ένα κομμάτι της εργασίας σας καταθέτετε το αντίστοιχο ισόποσο πόσο. Η διαδικασία αυτή επαναμβάνεται έως την ολοκλήρωση του έργου σας.

5. Πως εξασφαλίζεται η προστασία το έργου μου απο το φαινόμενο της λογοκλοπής?

Η εταιρία μας διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα λογοκλοπής  και προβαίνει σε συστηματικό τμηματικό έλεγχο του έργου σας έτσι ώστε να επιτευχθεί η ορθότητα και η πρωτοτυπία της εργασίας σας.

6.  Πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων μου σε περίπτωση όπου δεν ικανοποιηθώ από το τελικό αποτέλεσμα του έργου  μου?

Δεσμευόμαστε πλήρως με γραπτή εγγύηση ότι σε περίπτωση όπου το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τα Ακαδημαϊκά κριτήρια όπου έχετε θέσει να διορθωθεί έως ότου ικανοποιήσει και τις πιο απαιτητικές σας ανάγκες  . Τέλος σεβόμενοι τις οικονομικές συνθήκες όπου επικρατούν στην Ελλάδα σήμερα παρέχουμε έκπτωση εως 30% στην υλοποίηση ενός έργου.

7. Είναι εφικτή η επικοινωνία με τον συνεργάτη όπου αναλαμβάνει την υλοποίηση της  εργασίας μου?

Για την δική σας προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τηρηθεί πλήρη εχεμύθεια δεν είναι δυνατή η απευθείας επικοινωνία μεταξύ πελάτη και συνεργάτη. Μπορείτε όμως να στέλνετε οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και απορίες του θέματος σας στο mail της εταιρίας. Η αποστολή των μηνυμάτων σας γίνεται άμεσα στους συνεργάτη όπου έχει αναλάβει το έργο σας, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εναλλακτικά παρέχεται επικοινωνία με τον συνεργάτη που έχει αναλάβει την συγγραφή του έργου σας, μέσω skype η οποία ρυθμίζεται για την δική σας προστασία από τον υπεύθυνο του γραφείου μας.

8. Πως γίνεται η επιλογή των συνεργατών του γραφείου μας?

Το γραφείο μας, έχει συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ πεδίο θεματολογίας.  Το δίκτυο των συνεργατών μας ως επί το πλείστον διαθέτει επιστήμονες οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους ειδίκευσης. Ως εκ τούτου είναι σε θέση να συγγράψουν ακόμη και το πιο απαιτητικό έργο.

9. Σε περίπτωση όπου είναι μεγάλης χωρητικότητας τα αρχεία όπου επιθυμώ να στείλω και δεν είναι δυνατή η αποστολή τους μέσω e-mail τι κάνω?

Oταν υπάρχει ο παράγοντας αυτός μπορείτε να χρησιμοποιείσετε την υπηρεσία dropbox η οποία διατίθεται δωρεάν.  Για την καλύτερη διευκόλυνση σας μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https:/ www.dropbox.com downloading.

Share

Συμβουλευτική παροχή βοηθείας Εξαμηνιαίων εργασιών-Πτυχιακών εργασιών-Διδακτορικών διατριβών info@gosuccessful.gr 2112141011